top of page
Schermafbeelding 2022-05-06 om 12.16.43.png

Hester and Stefanie collaborated for the first time on Stefanie her Dark room meditation text in 2017

Stefanie Huysmans
Dark room meditation

NL

Tekst & Spel: Stefanie Huysmans

muziek en geluid: Hester-1

Dark Room Meditation


“Dark Room Meditation” is een belevenisperformance waar muziek en gesproken tekst hand in hand gaan. Je wordt helemaal ondergedompeld in een bad van geluid. Een stem kruipt in je hoofd en neemt je mee op en tocht die niet zonder gevaar is. Maar wat is een leven zonder risico’s? In “Dark Room Meditation” zeg je “ja” op diepe, donkere verlangens. 
 

“Bewandel het kilometerslange wandelpad. Kijk voor je. Zie hoe de weg kronkelt als een houten slang door een groen meer van bodembedekkers. Voorzichtig. Overhaast je niet. Stap door tot het einde van het pad. Weet: dit is verboden terrein.” 

 

Muziek. Een stem die je vertrouwt, en enkel kunt volgen. Een oefening in het aanvaarden. Of juist niet? Schrijfster/theatermaakster Stefanie Huysmans en een muzikant begeleiden je doorheen een duistere meditatiesessie waar weerstand leidt tot ondergang. Neem plaats en volg de stem. Laat de controle over aan je onderbewuste. Begeef je in een onbekend gebied. Sluit je ogen. Adem diep in. Volg.

Dark Room Meditation werd reeds opgevoerd op samen met hester-1 op:

 

- Watt-kunstenfestival in het MAS in november 2017

- Literaire Uitwisseling Tau x Deus Ex Machina in  café Boekowski

EN

Text & Performance: Stefanie Huysmans

music and sounds: Hester-1

Dark Room Meditation

"Dark Room Meditation" is an experience performance where music and spoken text go hand in hand. You are completely immersed in a bath of sound. A voice creeps into your head and takes you on a journey that is not without danger. But what is life without risks? In "Dark Room Meditation", you say "yes" to deep, dark desires.

"Walk the mile-long footpath. Look in front of you. See how the path winds like a wooden snake through a green lake of ground covers. Carefully. Don't rush. Step through to the end of the path. Know: this is off limits."

Music. A voice you trust, and can only follow. An exercise in acceptance. Or just not? Writer/theatre-maker Stefanie Huysmans and a musician guide you through a dark meditation session where resistance leads to downfall. Take a seat and follow the voice. Leave control to your subconscious. Enter unknown territory. Close your eyes. Breathe deeply. Follow.

Dark Room Meditation was already performed on together with hester-1 at:

- Watt arts festival at MAS in November 2017

- Literary Exchange Tau x Deus Ex Machina at café Boekowski
 

bottom of page