top of page
12916194_10154126145108846_5689906770663370176_o.jpg

Hester Bolle

Born in Boom, Belgium

Living and working in Antwerp, Belgium

In 2007 I obtained my bachelor's degree in classical violin at the conservatory of Antwerp (with Guido De Neve) and in 2009 my master's degree at the conservatory of Ghent (with Olga Zolotareva). Furthermore, I took jazz violin lessons with Jeroen Baert and at the Berklee Jazz summer school in Perugia. I also played in various world music formations (with Wouter Vandenabeele, Bao Cissoko, Issa Sow, Sara Salvérius,...), with which I toured in South Africa, Uganda, Senegal, Spain,...  During my internship, I worked for 3 months at the Kinshasa conservatory where, in addition to violin lessons, I organised a socio-artistic project in collaboration with Tshamala Mufubela, Alhime Eyenga and their percussion group of ex-gang youth 'beta mbonda'.

After my conservatory studies, I immersed myself in electronic and electro-acoustic music through a sound design course at KASKA DKO. While studying sound design, I collaborated with artists from other disciplines such as beatmakers (sixfingerz, Oaktree), poets (DansDichterDans), dancers (Wibke Storkan) and composed for film, image and expo (Rockocx house, Meurop furniture factory).

I also obtained a bachelor's degree in arts and culture mediation at the kDG and worked for Music Fund In the Gaza Strip for several years, supporting teachers to integrate music into their daily functioning.

After a course in electronic music composition at the RMC in Copenhagen, I participated with Danish bassist Ida Duelund in 2017 at the International Computer Music Conference in Shangai where we presented our performance 'epione', based on ASMR sounds that embraced the listener through a surround speaker setup.

In 2020, I recorded a balcony serenade, played violin in the tower of Borgerhout town hall and did a residency in Onderstroom where I explored for the first time how I could make music based on climate data.

From June 2022 to December 2022, I participated in 'The Sound of Data' residency in Esch 2022, cultural capital of Europe, for which I was taught data sonification by Valery Vermeulenen, among others, and performed at the Rockhal in Esch Belval. During my residency, I collaborated with some data scientists from the Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) who developed an app on which to draw. These digital drawings by visitors to exhibitions (as part of Esch 2022), I converted into music.

In 2023, I worked on music for Hanafubuki's performance 'Island', which will premiere at the Krokusfestival in Hasselt on 21 February.

With my own band MONOMONO (together with Anne Van De Star), I released a number of singles, an EP and debut album over the past few years, stemming from collaborations with Dijf Sanders, Maja Jantar, Eda Er,... MONOMONO's music has been released nationally (SentimentalRecords; c12 and self-managed) and internationally ('Icon' 2021 - diffuse reality) in recent years. This resulted in reviews, interviews and premieres in Knack, Dancing Bears, Vice, Indiestyle, among others. Live in recent years we played at various venues such as Voo?uit, AB Club (support act Alice Glass), Ekko (Utrecht), Dunkers Kulturhus (Helsingborg),... In 2020, we played at We Are Open at Trix and got a residency at Het Bos. In 2021, we made the soundtrack for the Trix-WAO films and, with the support of Fameus, made an experimental music film screened at film house Klappei and De Studio. Since 2021, we have been hosting a radio show on We are Various. Thanks to a residency at TRIX, in January 2022 we worked together with Berlin video artist Phil Schöl (Weltraumgrafik) on an AV show in which projections on screens behind us as performers add a digital (internet) world.

Finally, since graduating I also worked as an art educator for De Munt/La Monnaie, De Veerman, Kunst in Zicht, HETPALEIS, De Ledebirds, Music Fund, Rocsa vzw, Artforum,... and since September 2020, I have been teaching 'studio/live electronics' and 'recording techniques' in the DKO (Schoten and Hoboken), as well as solfège and domain-transcending initiation classes.
As from February 2023, Hester is also teaching ableton lessons as a guest professor at AP college in Antwerp.

 

Hester Bolle

Geboren in Boom, België

Leeft en werkt in Antwerpen, België

 

In 2007 behaalde ik mijn bachelor klassiek viool aan het conservatorium van Antwerpen (bij Guido De Neve) en in 2009 mijn master in het conservatorium van Gent (bij Olga Zolotareva). Verder volgde ik jazz vioolles bij Jeroen Baert en op de Berklee Jazz summer school in Perugia. Ook speelde ik in verschillende wereldmuziek-formaties (met Wouter Vandenabeele, Bao Cissoko, Issa Sow, Sara Salvérius,...), waarmee ik tourde in Zuid-Afrika, Uganda, Senegal, Spanje,...  Tijdens mijn stage werkte ik 3 maanden aan het conservatorium van Kinshasa waar ik naast vioolles ook een sociaal-artistiek project organiseerde in samenwerking met Tshamala Mufubela, Alhime Eyenga en hun percussiegroep van ex-bendejongeren 'beta mbonda'.

 

Na mijn conservatorium-studies verdiepte ik me via een opleiding sounddesign aan het KASKA DKO in elektronische en elektro-akoestische muziek. Tijdens mijn opleiding sounddesign werkte ik samen met kunstenaars uit andere disciplines zoals beatmakers (sixfingerz, Oaktree), dichters (DansDichterDans), dansers (Wibke Storkan) en componeerde ik voor film, beeld en expo (Rockocx huis, Meurop meubelfabriek). 

 

Daarnaast behaalde ook een bachelordiploma kunst-en cultuurbemiddeling aan de kDG en werkte ik enkele jaren voor Music Fund In de Gaza strook, waar ik leerkrachten ondersteunde om muziek in hun dagelijkse werking te integreren.

 

Na een cursus electronic music composition aan het RMC in Kopenhagen, participeerde ik samen met Deense bassiste Ida Duelund in 2017 aan de International Computer Music Conference in Shangai waar we onze performance 'epione' presenteerden, gebaseerd op ASMR geluiden die de luisteraar omhelsden door een surround speaker opstelling.

 

In 2020 nam ik een balkonserenade op, speelde viool in de toren van het gemeentehuis van Borgerhout en deed een residentie in Onderstroom waar ik voor het eerst verkende hoe ik muziek zou kunnen maken gebaseerd op klimaatdata. 

 

Vanaf juni 2022 tot december 2022 participeerde ik aan de ‘The Sound of Data’-residentie in Esch 2022, culturele hoofdstad van Europa, waarvoor ik les kreeg in data sonificatie van o.a. Valery Vermeulenen optrad in de Rockhal in Esch Belval. Tijdens mijn residentie werkte ik samen met enkele data wetenschappers van de Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) die een app ontwikkelden waarop kon worden getekend. Deze digitale tekeningen van bezoekers aan tentoonstellingen (in het kader van Esch 2022), zette ik om in muziek.

 

In 2023 werkte ik aan muziek voor de voorstelling 'eiland' van Hanafubuki die op 21 februari in première gaat op het krokusfestival in Hasselt.

 

Met mijn eigen band MONOMONO (samen met Anne Van De Star) bracht ik de afgelopen jaren een aantal singles, een EP en debuutalbum uit die voortkwamen uit samenwerkingen met Dijf Sanders, Maja Jantar, Eda Er,... De muziek van MONOMONO werd de afgelopen jaren nationaal (SentimentalRecords; c12 en eigen beheer) en internationaal (‘Icon’ 2021 - diffuse reality) uitgebracht. Dit resulteerde in reviews, interviews en premieres in o.a. Knack, Dansende Beren, Vice, Indiestyle,... Live speelden we de afgelopen jaren op verschillende locaties zoals Voo?uit, AB Club (voorprogramma Alice Glass), Ekko (Utrecht), Dunkers Kulturhus (Helsingborg),... In 2020 speelden we op We Are Open in Trix en kregen een residentie in Het Bos. In 2021 maakten we de soundtrack voor de Trix-WAO films en maakten we met de steun van Fameus een experimentele muziekfilm vertoond in filmhuis Klappei en De Studio. Sinds 2021 hosten we een radioshow op We are Various. Dankzij een residentie in TRIX werkten we in januari 2022 samen met Berlijnse video kunstenaar Phil Schöl (Weltraumgrafik) een AV show uit waarbij met projecties op schermen achter ons als performers een digitale (internet-)wereld toevoegen.

 

Ten slotte werkte ik sinds mijn afstuderen ook als kunst-educatief medewerker voor De Munt , De Veerman, Kunst in Zicht, HETPALEIS, De Lederbirds, Music Fund, Rocsa Vzw, Artforum,... en sinds september 2020 geef ik in het DKO (Schoten en Hoboken) les ‘studio/live electronics’ en ‘opnametechnieken’, alsook mcv en domeinoverscheidende initiatieles. Vanaf februari 2023 geeft Hester ook ableton les aan aan de AP hogeschool als gastprofessor.

bottom of page